حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه فعال مدنی صبا کردافشاری

“صبا کردافشاری” فعال مدنی بازداشتی در زندان اوین توسط دادگاه رژیم در تهران به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.

براسای این حکم، نامبرده به اتهامات “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری” و به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شده است. جلسه دادگاهی صبا کردافشاری که از ۱۱ خرداد ماه در بازداشت به سر می برد در تاریخ ۲۸ مردادماه برگزار شده بود.