حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه فعال کارگری مازیار سیدنژاد

مازیار سیدنژاد، فعال کارگری، روز شنبه 29 آذرماه با حکم شعبه ۴ دادگاه رژیم در اهواز به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

مازیار سیدنژاد پیشتر در ۱۰ آذر سال ۹۷ از سوی نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان شیبان اهواز منتقل شد و بیش از سه ماه و نیم بعد در ۲۷ اسفند ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اولین جلسه دادگاه این فعال کارگری در اردیبهشت سال ۹۸ و جلسه دوم آن مرداد ماه سال ۹۹ برگزار شد و او در دادگاه به «عضویت در گروه‌های مخالف نظام، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» متهم شده بود.