حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه متهمان پرونده هفت تپه

روز شنبه 23 آذرماه، دادگاه تجدیدنظر رژیم احکام متهمین پرونده هفت‌تپه را صادر کرده و طی این احکام اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری  عسل محمدی و امیر امیرقلی هر کدام به پنج سال حبس تعزیری و اجرایی محکوم شدند.

روز پنجشنبه هفته گذشته نیز اعلام شد که دادگاه‌ رژیم در تهران، به ریاست قاضی مقیسه، علی نجاتی را که پیش از این از کار اخراج و مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده بود، به اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام به پنج سال زندان محکوم کرده است. لازم به ذکر است که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در تاریخ چهارم و هشتم آبان‌ماه به قید وثیقه‌های ۷۵۰ و یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی آزاد شدند. دادگاه رژیم در تهران، شهریورماه اسماعیل بخشی را به ۱۴ سال حبس تعزیری و سپیده قلیان را به ۱۸ سال زندان محکوم کرده بود.