حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه چهار فعال حقوق زنان

“ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله” چهار فعال حقوق زنان توسط دادگاه رژیم در تهران مجموعا به ۱۶ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

دادگاه رژیم در تهران در احکامی که روز 19 آذر ماه علیه این چهار فعال حقوق زنان و از اعضای انجمن «ندای زنان ایران» صادر کرد، هر یک را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «انجام عمل فعل حرام با مصداق بی‌حجابی» به تحمل چهار سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم کرد. گفتنی است در صورت تایید این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر، سه سال حبس تعزیری برای هر یک از این چهار فعال حقوق زنان قابل اجراست.