حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه یکی از بازداشت‌شدگان روز کارگر

به گزارش منتشره، “مرداس طاهری” موزیسین و فعال هنری، که در جریان تجمعات روز جهانی کارگر بازداشت شده بود به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.

مرداس طاهرای، 11 اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر مقابل مجلس به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. وی به قید کفالت آزاد و در تاریخ ۱۵ تیر، مجددا دادگاهی شد. به گفته وکیل نامبرده، مرداس طاهری در این دادگاه محکوم شناخته شد و حکم یک سال حبس تعلیقی برای وی صادر گردید.