حزب کمونیست ایران

صدور حکم شلاق علیه پنج متهم در زندان تهران

روز سه شنبه 19 شهریور ماه، پنج متهم از جمله یک کودک ۱۴ ساله توسط دادگاه رژیم استان تهران هر کدام به ۷۰ ضربه شلاق و حبس محکوم شدند.

بر اساس رای این دادگاه، یک دختر ۱۴ ساله به ۲۰ ماه حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق و یک زن باردار و سه مرد جوان نیز هرکدام به  اتهام  “آدم ربایی” به ۸ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام “سرقت” به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شدند. لازم به ذکر است ایران از جمله کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز علیه شهروندان این کشور استفاده می کند. این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.