حزب کمونیست ایران

صدور حکم شلاق و حبس برای 9 تن دیگر از کارگران هفت تپه

بنابه گزارش منتشره،  روز دوشنبه 4 مردادماه، ۹ تن دیگر از کارگران هفت‌تپه از سوی دادگاه رژیم  شهر شوش به حبس و شلاق محکوم شدند.

بر اساس رای دادگاه رژیم در شهر شوش ۹ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه هر یک به هشت ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند و تنها یکی از کارگران تبرئه شد. لازم به یادآوری است، پرونده کارگران در پی برگزاری اعتصاب و راهپیمایی در ۱۹ اردیبهشت سال جاری در اعتراض به دستگیری اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان تشکل مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه تشکیل شد. کارگران احضار و برای آنان به اتهام “تجمع غیرقانونی در راستای تغییر مدیریت و آزادی اسماعیل بخشی” پرونده سازی شد.