حزب کمونیست ایران

صدور حکم شلاق و زندان علیه سه فعال کارگری

روز شنبه 9 شهریور ماه دادگاه رژیم به طور جداگانه سه فعال کارگری به نام های “پروین محمدی، حسین سعیدی و عاطفه رنگریز” را مجموعا 17 سال و شش ماه زندان محکوم کرد.

برپایه گزارش منتشره، پروین محمدی نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از سوی دادگاه انقلاب رژیم در کرج به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال حبس تعزیری محکوم شد. حسن سعیدی فعال کارگری و راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز به پنج سال حبس تعزیری و دو سال مجازات تکمیلی شامل محرومیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های هوشمند محکوم شده است. همچنین عاطفه رنگریز پژوهشگر و جامعه شناس که در روز جهانی کارگر بازداشت شده بود به 74 ضربه شلاق و یازده سال و شش ماه زندان محکوم شد.