حزب کمونیست ایران

صدور حکم شلاق و زندان علیه یکی دیگر از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

سید رسول طالب مقدم یکی دیگر از باداشت شدگان روز جهانی کارگر توسط دادگاه رژیم در تهران به 74 ضربه شلاق و دوسال حبس تعزیری محکوم گردید.

سید رسول طالب مقدم راننده شرکت واحد در خطوط “بی آر تی” و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که در روز جهانی کارگر مقابل مجلس در اعتراض به گرانی و معیشت سخت کارگران توسط عوامل امنیتی بازداشت شده بود، به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی” به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال حبس تعزیری، دوسال تبعید به منطقه “آفرایز” از توابع بخش سده خراسان جنوبی و همچنین دو سال محرومیت از استفاده تلفن همراه هوشمند و منع عضویت در احزاب و گروهای سیاسی و اجتماعی محکوم گردیده است.