حزب کمونیست ایران

صدور حکم ۹ ماه حبس تعزیری در مورد یک شهروند بهایی

روز سه شنبه 12 شهریورماه، یک شهروند بهایی اهل کرمان جهت تحمل دوره محکومیت خود بازداشت و راهی زندان شد.

بر اساس این گزارش، این شهروند بهایی به نام “روحا ایمانی” در آبان ماه سال ۹۷ توسط دادگاه رژیم در یزد به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. لازم به ذرکر است، روحا ایمانی شهروند بهایی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۹۴ نیز بازداشت و به زندان منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۰ تیرماه همان سال با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.