حزب کمونیست ایران

صدور حکم 10 سال زندان علیه دو شهروند در ارومیه

روز یکشنبه 17 شهریور ماه، دو شهروند در ارومیه به نام های “صابر کمانی و کامران کمانی” به اتهام “همکاری با احزاب اپوزیسیون” توسط دادگاه رژیم در این شهر هر یک به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

چلسه برگزاری دادگاهی این دو شهروند روز سه شنبه 12 شهریور ماه، بدون حضور وکیل مدافع آنها برگزاری گردید. لازم به یادآوری است، روز شنبه 16 شهریور ماه، این دو شهروند از سوی مسئولین زندان ارومیه احضار و گویا تفهیم اتهام شدند. شایان ذکر است که روز دوشنبه 17 تیرماه امسال، نیروهای سپاه پاسداران با یورش به روستای “انبی” این دو نفر را بازداشت و بعد از اتمام مراحل بازجویی از زندان اطلاعات به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.