حزب کمونیست ایران

صدور حکم 11 سال زندان علیه عباس دهقان درویش گنابادی

“عباس دهقان” درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ توسط دادگاه‌ رژیم در به ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شد.

بر اساس این احکام، عباس دهقان در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۲۸ دادگاه رژیم به بابت اتهام “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی همچنین در بخش دوم پرونده خود توسط شعبه ۱۱۴۶ دادگاه کیفری تهران به  اتهام “‏اخلال در نظم عمومی”  به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام “توهین به مامورین” به ۶ ماه حبس، از بابت اتهام “ضرب و جرح بسیجیان” به ۲ سال حبس و ۱۴۰ میلیون تومان دیه و از بابت اتهام “اقدام به قتل ” به ۳ سال حبس، مجموعا 11 سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۴۰ میلیون تومان دیه محکوم شده است.