حزب کمونیست ایران

صدور حکم 12 سال زندان علیه چهار شهروند بهایی

“مونا مهرابی”، “الهام کرم پیشه”، “افسانه یادگار اردستانی” و “احسان الله یادگار اردستانی” چهار شهروند بهائی اهل ورامین توسط شعبه ۲۸ دادگاه رژیم در تهران مجموعا به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

 این افراد به اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور” هر یک به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. نامبردگان در سال ۹۷ به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط این شعبه دادگاه مجموعا به ۲۰ سال زندان محکوم شدند و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای ۳ سال زندان برای هر یک از این افراد صادر شد.