حزب کمونیست ایران

صدور حکم 148 ضربه شلاق علیه دو زندانی در تهران

روز چهارشنبه 20 شهریور ماه، دو متهم به “سرقت” علاوه بر گذراندن دوران حبس خود مجموعا به 148 ضربه شلاق نیز محکوم شدند.

بر اساس این گزارش، این دو متهم به نامهای “سیامک ۲۳ ساله” و “مصطفی ۳۰ ساله” در سال ۹۶ به اتهام “سرقت” بازداشت شده بودند اخیرا حکم آنان هرکوام به ترتیب به 18 ماه حبس و 74 ضربه شلاق تایید شد. ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز علیه شهروندان این کشور در ملا عام استفاده می کند.