حزب کمونیست ایران

صدور حکم 35 سال زندان علیه یک فعال اجتماعی

روز یکشنبه 17 شهریور ماه “عباس نوری شادکام” فعال اجتماعی به عناوین اتهامی مختلف به ۳۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال اقامت اجباری در “نیک شهر” استان سیستان و بلوچستان محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در خردادماه سال 97 در دادگاه کیفری استان یزد برگزار شده بود. وی در مردادماه سال ۹۵ توسط مامورین اطلاعات سپاه بازداشت و در خردادماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در خردادماه سال 97 در دادگاه کیفری استان یزد برگزار شده بود. وی در مردادماه سال ۹۵ توسط مامورین اطلاعات سپاه بازداشت و در خردادماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. نامبرده در تاریخ ۲ مردادماه ۹۵ توسط مامورین اطلاعات سپاه به بهانه فعالیت های تلگرامی و با اتهام “تبلیغ علیه نظام” بازداشت و پس از نزدیک به ۱۱ ماه، در تاریخ ۲۰ خردادماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی آزاد شد.