حزب کمونیست ایران

صدور ده سال زندان علیه یک زندانی سیاسی

طی روزهای اخیر زندانی سیاسی “لقمان امین پور” محبوس در زندان اوین، به ده سال زندان محکوم شد.

برپایه گزارش منتشره روز سه‌شنبه ۲۳دیماه ، پس از گذشت ۷ ماه از بازداشت لقمان امین پور او برای محاکمه به دادگاه احضار شد. براساس حکم صادره دادگاه، این زندانی به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵سال زندان و به اتهام «عضویت در یکی از احزاب مخالف رژیم» به ۵سال دیگر زندان دیگر محکوم شد. گفتنی است نامبرده در روز ۱۳خرداد ۹۹ بازداشت شد. مراحل بازپرسی این زندانی در شهر ری انجام شد و پس از آن به زندان اوین منتقل گردید. او درحال حاضر در بند ۴ اوین محبوس است.