حزب کمونیست ایران

صدور دوباره حکم زندان علیه دو زندانی سیاسی

زندانیان سیاسی “مجید اسدی” و “محمد بنازاده امیرخیزی” در یک پرونده‌سازی جدید هرکدام به یک سال زندان محکوم شدند.

درتاریخ ۲۹دی سالجاری سه زندانی به نامهای “پیام شکیبا”، “مجید اسدی” و “محمد بنازاده امیرخیزیپس از ۶ماه بلاتکلیفی در شعبه ۲۹دادگاه رژیم در تهران ، درحالی که حکم شان تمام شده بود و می‌بایست آزاد شوند،  دریک پرونده سازی جدید  به اتهام «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه رژیم» محاکمه شده بودند.  در روز دادگاه مجید اسدی با دادن یک نامه مکتوب به دادگاه، این کار را پرونده و گروگان‌گیری وزارت اطلاعات نامید و به نشانه اعتراض در دادگاه شرکت نکرد.  گفتنی است هم اکنون زندانی سیاسی مجید اسدی در زندان اوین محبوس است. محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا نیزدر دی‌ماه ۹۹ به زندان گوهردشت منتقل شدند.