حزب کمونیست ایران

صدور قرار تعلیق تعقیب برای یکی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

“حسنا ویژه” از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، توسط بازپرسی دادسرای اوین با تعلیق یک ساله قرار تعقیب از بابت پرونده اش روبرو شده است.

حسنا ویژه در جریان تجمع روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس به همراه ده‌ها تن دیگر بازداشت و پس از پنج روز با تودیع قرار آزاد شده بود. به گزارش منتشره،  بر اساس تصمیم نهایی شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، در پرونده حسنا ویژه در خصوص اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی» قرار تعلیق تعقیب صادر شد. در این ابلاغیه آمده است که در صورت حضور وی در تجمعات غیر مجاز قرار تعلیق شده اجرا خواهد شد. لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و ندا ناجی کماکان تحت بازداشت هستند.