حزب کمونیست ایران

صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده پوریا جواهری به دادگاه سنندج 

وکیل پوریا جواهری کارگر ۳۰ ساله اهل شهرستان کامیاران که در جریان اعتراضات مردمی در این شهر توسط نیروهای امنیتی دستگیر  شده بود از ارجاع پرونده نامبرده به شعبه یک دادگاه رژیم در سنندج خبر داد.

به گفته این وکیل دادگستری، پرونده پوریا جواهری، به اتهام «محاربه از طريق قتل عمد یکی از پرسنل نظامی، عضویت در احزاب اپوزیسیون رژیم، تبلیغ علیه نظام و ضرب و جرح چند مامور نظامی» به شعبه اول دادگاه، ارجاع داده شده است.  روابط عمومی دادگستری استان کردستان ادعا کرده است که پوریا جواهری متهم است به این‌که در جریان اعتراضات ۲۴ آبان‌ماه ١۴٠١ شهرستان کامیاران با اسلحه ساچمه‌ای به سمت نیروهای انتظامی و امنیتی شلیک کرده است که در جریان این شلیک یک بسیجی به نام رضا آذربار کشته و ۳۰ نفر دیگر از نیروها نظامی و انتظامی کشته شده‌اند.