حزب کمونیست ایران

صدور یک حکم اعدام همزمان با رهایی یک محکوم به مرگ

روز یکشنبه 17 شهریور ماه، یک زندانی که به اتهام “قتل” از سوی دادگاه رژیم استان البرز به اعدام محکوم شده بود، با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافت.

بر اساس این گزاش، یک زندانی جوان که به اتهام “قتل” یک مغازه دار به اعدام محکوم شده بود با رضایت خانواده مقتول از مجازات مرگ نجات یافت. بنا بر خبری دیگر، یک متهم به “قتل” دیگر نیز توسط دادگاه رژیم در استان تهران، به اعدام محکوم شده است. این زندانی که از سال 94 در زندان تهران به سر می برد، حکم وی از سوی این دادگاه رژیم در تهران تایید شده است.