حزب کمونیست ایران

صدو حکم زندان علیه دو زندانی سیاسی محبوس در اوین

“رضا محمدحسینی” و “خالد پیرزاده” دو زندانی محبوس در بند چهار زندان اوین، طی حکمی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر رژیم مجموعا به ۲۳ سال زندان محکوم شدند.

براساس این حکم رضا محمد حسینی بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد امنیت کشور” به ۷ سال زندان” ، “توهین به خامنه ایی” به ۳ سال زندان، “خروج غیرقانونی از مرز” به تحمل ۳ زندان، “ورود غیرقانونی به کشور” به یکسال و شش ماه زندان و “تمرد از دستور مامورین” به یکسال و شش ماه زندان محکوم شد. گفتنی است  دادگاه تنها در خصوص اتهام «ورود غیر قانونی به کشور» حکم دو سال زندان نامبرده را به یک سال و نیم کاهش داد و باقی احکام وی را که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود عینا تایید کرد. در رابطه با رای صادره در خصوص خالد پیرزاده احکام صادره در خصوص ایشان بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” ۵ سال زندان  و “توهین به خامه ایی”  به۲ سال زندان که پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه رژیم صادر شده بود عینا تایید شد.