حزب کمونیست ایران

ضرب الاجل فرانسه به ایران

دولت فرانسه با دادن یک ضرب الاجل از رژیم ایران خواست تا پایان هفته جاری به مذاکرات وین پاسخ دهد.

وزارت خارجه فرانسه با اعلام این فرصت زمانی، بر ضرورت به پایان رسیدن مذاکرات وین تا «پایان هفته جاری» تأکید نمود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز دوشنبه ۹ اسفند ماه ضرورت پایان دادن به مذاکرات وین را برجسته نمود. وی طی سخنانی گفت: ضرورتی حیاتی وجود دارد که تا پایان همین هفته به مذاکرات وین پایان داده شود. همزمان خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران، در پاسخ به ضرب الاجل دولت فرانسه گفت: ما مواضع خود را در مذاکرات وین صریح بیان کرده‌ایم و طرف مقابل باید نشان دهد پایبند تعهداتش می‌باشد. ابتکار عمل در دست طرف مقابل است تا حسن نیت خود را اثبات نمایند.