حزب کمونیست ایران

ضرب ا لاجل کارگران شرکت معادن ذعال سنگ کرمان

روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه، کارگران شرکت معادن ذعال سنگ کرمان ضرب الاجل 45 روزه برای تحقق خواسته هایشان تعیین کردند.

براساس گزارش منتشره، کارگران شرکت معادن ذغال سنگ کرمان طی نشستی در روز یکشنبه 28 اردیبهشت با شرکت مقامات استانی و افزودن 6 بند به خواسته هایشان وتعیین ضرب الاجل 45 روزه برای تحقق خواسته هایشان، بطور موقت به اعتراضاتشان خاتمه دادند. گفته می شود بر اساس نتیجه این نشست، آن دسته از مطالبات کارگران که مانعی برای آن ها وجود ندارد، باید در بازه زمانی 45 روز محقق شود و شفاف سازی لازم برای درخواست هایی که محقق نشده، صورت گیرد.گفتنی است این کارگران که از اول اردیبهشت ماه دست از کار کشیده و مقابل ساختمان فرمانداری و دفتر امام جمعه در کوهبنان، زرند و راور تجمع کرده بودند خواهان، توقف واگذاری سهام شرکت در بورس، دائمی شدن قراردادهای خود و برقراری امنیت شغلی هستند.