حزب کمونیست ایران

ضرب و شتم تعدادی از زندانیان در زندان تهران بزرگ

روز جمعه ۸ بهمن ماه به دنبال حضور تعدادی از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ در بهداری زندان و بروز مجادله لفظی بین عوامل بهداری و آنان، تعدادی از این زندانیان توسط مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

به گزارش منتشر شده، سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی، حمید کاشانی، محمد ترکمان و محمد ابوالحسنی از جمله زندانیانی هستند که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. گفته می شود این درگیری لفظی به دنبال توهین مسئولان بهداری به زندانیان مراجعه کننده و سرباز زدن آنان از انجام وظایف خود صورت گرفته است.