حزب کمونیست ایران

ضرب و شتم دو زندانی سیاسی در زندان مرکزی کرج

روز شنبه 16 آذرماه “پوریا رسالتی” و “مهدی فراحی شاندیز” دو زندانی سیاسی در زندان مرکزی کرج توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

گفته می شود این ضرب و شتم در پی اعتراض مهدی فراحی شاندیز به بی عدالتی و وضعیت نامناسب زندان صورت گرفته است. او چندی پیش نیز به همین دلیل به سلول انفرادی منتقل شده بود. مهدی فراحی شاندیز از سال ۹۰ طی سه پرونده با اتهامات مختلفی که عمدتا در ارتباط با “توهین به خامنه ایی” مطرح شده است جمعا به ۹ سال حبس محکوم شده است. پوریا رسالتی نیز زمستان سال گذشته توسط دادگاه رژیم در کرج به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در بهار سال جاری در مرحله تجدید نظر تائید و با تخفیف در مجازات بابت اتهام “توهین به خامنه ایی” به ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم گردید.