حزب کمونیست ایران

ضرب و شتم سوران اسکندرلطفی

برپایه گزارش دریافتی، سوران اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در زندان تهران بزرگ، مورد ضرب و شتم بازجویان قرار گرفته و وضعیت جسمانی او بسیار وخیم می باشد.
سوران اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان روز ۱۶ مهر ماه بدون هیچ مستند قانونی در مریوان و در منزل خود بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین و سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد. گفته می شود شدت شکنجه و کتک‌کاری به حدی بوده است که این معلم بازنشسته در چند روز گذشته وضعیت جسمی وخیمی داشته است و تاکنون هیچ نوع رسیدگی‌ای به وضعیت ایشان و هیچ نوع مداوایی صورت نگرفته است.