حزب کمونیست ایران

ضرب و شتم شدید چند پناهجوی ایرانی توسط پلیس یونان

براساس تصاویر پخش شده در شبکه های اجتماعی، شماری از پناهجویان ایرانی که در حال تلاش برای عبور از مرزهای یونان به سمت اروپا بوده‌اند، توسط پلیس این کشور بازداشت شده و به طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

گفته می‌شود، پلیس یونان با یورش به این پناهجویان، ضمن توهین و فحاشی، آنان را نیز مورد خشونت فیزیکی قرار داده‌اند. نیروهای امنیتی یونان نقض حقوق مهاجران و اجرای «سیاست تحمل صفر» را ادامه و پناهجویان را پس از دستگیری مورد ضرب و شتم شدید قرار می‌دهند و با زور به سوی ترکیه روانه می‌کنند. در همین رابطه مسئول بخش اروپا در عفو بین‌الملل روز چهارشنبه گفت: مرگ و شکنجه در مرزهای اتحادیه اروپا به بدیلی برای مهاجرت بدل شده است و فضای سیاسی فعلی در کشورهای اروپایی به راحتی این موارد فاحش از نقض حقوق بشر را نادیده می‌گیرد.