حزب کمونیست ایران

ضرب‌ و شتم صبا کردافشاری 

صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین، روز چهارشنبه با ضرب و شتم ماموران زندان از بند ۸ به بند ۶ این زندان منتقل شد.

صبا کردافشاری که پیش از این دوران محکومیت ۲۴ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه سالجاری از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شده بود. نامبرده اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بند ۶ زندان قرچک ورامین به‌سر می‌برد.