حزب کمونیست ایران

ضرب و شتم و انتقال گلرخ ایرایی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه

گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین روز یکشنبه ۲۳ آذرماه با ضرب و شتم به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.

برپایه گزارش منتشره ماموران گارد زندان قرچک در زمان انتقال گلرخ، وی و سهیلا حجاب را با شوکر مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.  گلرخ ابراهیمی ایرایی روز دوشنبه ۱۷ آذرماه امسال طی احضاریه‌ای که در زندان به وی ابلاغ شد، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه احضار شده بود. در این احضاریه آمده بود که وی باید به مدت یک هفته جهت انجام تحقیقات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شود. پس از احضار گلرخ ایرایی، وی با بیان اینکه اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند و دلایل این احضار عینا مشخص نیست، از اعزام به بازداشتگاه این نهاد امنیتی خودداری کرد و احضار خود را غیرقانونی خواند.