حزب کمونیست ایران

طومار کارگران کشت وصنعت مغان و اهالی شهر

روز یک شنبه 17 فروردین ماه،کارگران شرکت و صنعت و دامپروری مغان به همراه اهالی مغان با امضای طوماری خواستار لغو خصوصی‌سازی این واحد تولیدی شدند.

اهالی مغان و کارگران شرکت و صنعت دامپروری مغان در این طومار که به امضای حدود 17 هزار نفر رسیده وبه قوه قضائیه ارسال شده است، خواستار رسیدگی به پرونده تخلفات خصوصی‌سازی و ابطال خصوصی‌سازی کشت و صنعت مغان هستند. همچنین در این طومارتعیین تکلیف اراضی عشایر طی سالیان متمادی به عنوان یکی از مطالب مهم مردم مغان مطرح شده است و آنها خواستار تخصیص سهام این شرکت به صورت سهامی عام به مردم دشت مغان شده‌اند.