حزب کمونیست ایران

عتراض کارگران کارخانه پارس پامچال

کارگران کارخانه پارس پامچال روز دوشنبه 3 مرداد ماه با برپایی تجمعی خواستار پرداخت کلیه دستمزدهای معوقه خود شدند.

این کارگران، با سابقه‌ کار ۱۵ تا ۲۰ سال نگران وضعیت شغلی خود با تعطیل شدن کارخانه هستند. علاوه بر 8 ماه دستمزد معوقه، کارفرما بیش از ۱۰ ماه است، بیمه کارگران را پرداخت نکرده است. کارگران کارخانه پارس پامچال بارها رای حل مشکلاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی دست به تجمع زده اند؛ اما هیچ اقدامی در این رابطه انجام نشده است. گفتنی است با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی، پرداخت نشدن دستمزدهای عقب‌افتاده مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.