حزب کمونیست ایران

عدم افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

بنابه گزارش منتشره، عدم ابلاغ افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی موجب شد که مستمری‌ها به روال سال قبل پرداخت شود.

این بازنشستگان می‌گویند: روز یکشنبه 31 فروردین ماه، به دلیل عدم ابلاغ مستمری جدید، تامین اجتماعی براساس میزان مصوب سال ۹۸، مستمری فروردین را پرداخت کرد. آنها میگویند،  از آنجا که هنوز ابلاغ افزایش مستمری صادر نشده، بازنشستگان تامین اجتماعی می خواهند مابه‌التفاوت مستمری پرداختی فروردین و مبلغ افزایش یافته را در ماه‌های بعدی دریافت کنند در غیر این صورت دست به تجمع و اعتراض خواهند زد.