حزب کمونیست ایران

عدم بازگشت 16هزار زندانی پس از مرخصی به زندان

رییس سازمان زندان‌های رژیم،روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه‌ اعلام کرد ۱۶ هزار نفر از زندانیانی که به مرخصی رفته بودند،‌ با پایان مهلت مرخصی دیگر به زندان باز نخواهند گشت.

اعلام این آمار در حالی است که با وجود موافقت با مرخصی نزدیک به ۱۰۰ هزار زندانی طی ماه‌های گذشته خانواده زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان،‌ فعالان حوزه زنان و محیط زیست و روزنامه‌نگاران از عدم اعطای مرخصی به بستگان زندانی خود اعتراض کرده بودند.همچنین طی هفته‌های گذشته دادگاه متهمان امنیتی و سیاسی برگزار شده و علاوه بر صدور احکام حبس برای تعدادی از شهروندان بازداشت‌شده در اعتراضات آبان‌ماه،‌ اقلیت‌های مذهبی و قومی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان برخی احکام حبس نیز برای اجرا به بخش اجرای احکام ارسال شده است.