حزب کمونیست ایران

عدم دسترسی بیش از 650 روستا به آب شرب در خوزستان

روز جمعه 9 خردادماه،قائم مقام شرکت آبفای استان خوزستان اعلام کرد که در حال حاضر از ۴ هزار روستای خوزستان ۶۵۰ روستا فاقد سیستم آبرسانی هستند و آب‌رسانی به روستاهای فاقد آب شرب مانند غیزانیه با تانکر انجام می‌شود.

بنا به گفته این کارگزار رژیم، علاوه بر ۶۵۰ روستایی که فاقد سیستم آبرسانی هستند، حدود ۲۵ درصد از روستاهای استان خوزستان نیز که از سیستم آبرسانی برخوردارند، فاقد آب شرب پایدار هستند.وی همچنین با اشاره به اینکه اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های نیمه‌تمام آب‌رسانی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است گفت،که شرکت نفت سالانه فقط ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان کمک می‌کند که این رقم با رقم اعتبارات مورد نیاز قابل مقایسه نیست.