حزب کمونیست ایران

عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و وضعیت نامناسب محل نگهداری پروین محمدی

“پروین محمدی” فعال کارگری که از تاریخ ۱۶ آذر ماه در حال تحمل دوران حبس یک ساله خود در زندان کچویی کرج است، علیرغم درخواست مکرر جهت انتقال به زندان و یا بند ویژه متهمان سیاسی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بند عمومی این زندان نگهداری می شود.

بر اساس گزارش منتشر شده،  طی شب های اخیر درگیری شدیدی بین زندانیان زندان کچویی رخ داده است و این درگیری ابعاد بسیار خشونت باری به خود گرفته است. مسئولین زندان و قوه قضائیه رژیم برای اعمال فشار بر فعالین کارگری و اجتماعی با زیر پا گذاشتن قانون تفکیک جرائم، زندانیان سیاسی را در بند جرائم عمومی نگهداری می کنند. لازم به ذکر است، پروین محمدی به همراه دو تن دیگر از فعالین کارگری به نام‌های علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده در شهریورماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه رژیم در کرج از به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.