حزب کمونیست ایران

عدم لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران

شورای اتحادیه اروپا روز سه شنبه 25 مهرماه در بیانیه‌ای رسما اعلام کرد که اقدام‌های محدود کننده خود علیه جمهوری اسلامی را حفظ می‌کند و تحریم‌هایی که قرار بود از روز 18 اکتبر لغو شوند،فعال باقی می‌مانند.

بر اساس معاهده برجام،اروپا پذیرفته بود که در سال هشتم توافق یعنی 18 اکتبر 2023 که آن‌را «روز انتقال» نامیده‌اند،تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی را لغو کند. اما پیش از این تروئیکای اروپایی در بیانیه‌ای گفته بودند که قصد ندارند این تحریم‌ها را لغو کنند.در بیانیه منتشر شده از سوی شورای اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه دلایل معتبری دارد که بر اساس آن از لغو محدودیت‌هایی که قرار بود در 18 اکتبر 2023 لغو شوند،خودداری کند.همچنین کشورهای اروپایی تاکید کرده‌اند با توجه به اینکه ایران به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل عمل نمی‌کند،اروپا هم همچنان تحریم‌های خود در حوزه منع اشاعه تسلیحاتی را فعال نگه می‌دارد.