حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت حقوق کارگران سازمان اتوبوسرانی شهرداری سقز

روز یک شنبه 14 اردیبهشت ماه،کارگران سازمان اتوبوسرانی شهرداری سقز از عدم دریافت حقوق های خود خبر دادند.

به گفته این کارگران: با توجه به شیوع ویروس کرونا، در روزهایی که باید برای خرید لوازم بهداشتی هزینه کنند، شهرداری سه ماه حقوق آنها  را پرداخت نکرده است. آنها خواستار پرداخت حقوق های بهمن،اسفند و فروردین عقب افتاده خود از مسئولان شهرداری سقز شدند.