حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت فرنخ و مه نخ در استان قزوین

چهارشنبه – ۵ تیر – ۱۳۹۸ , 26 – 06 – 2019

بنا به گزارش منتشره، کارگران کارخانه فرنج و مه نخ در استان قزوین تاکنون موفق به دریافت مطالبات معوقه خود نشده اند.
در همین خصوص معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین از عدم پرداخت بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال مطالبات مزدی ۴۵۰ کارگر در شرکت “فرنخ و مه‌نخ” این استان خبر داد. به گفته کارگران عدم پرداخت دستمزدها مشکلات معیشتی زیادی برای آنها به وجود آورده به همین دلیل تصمیم گرفته اند در صورت تداوم بی توجهی مسئولین به معوقات این کارگران، طی روزهای آینده دست به اعتصاب و تجمع بزنند.