حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت های فرآب و نیمرخ دهگلان

به گزارش منتشره، بیش از 13 ماه دستمزد کارگران تونل انتقال آب از سد آزاد به سد قوچم (شرکت های فرآب و نیمرخ) دراستان کردستان، شمال غربی دهگلان پرداخت نشده است.

یکی از کارگران این پروژه در این خصوص گفت:حدود 140 کارگر در این کارگاه مشغول به کار هستند که ازسال 97 کلیه حقوقهایشان به صورت ناقص پرداخت شده است و در حال حاضر 13 ماه حقوق و سنوات معوقه دارند.