حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری امیدیه

بنابه گزارش منتشره،  پرداخت معوقات مزدی کارگران شهرداری امیدیه از مرز چهار ماه گذشته است.

به گفتهٔ کارگران به‌رغم وعده‌های داده شده مبنی بر بهبود اوضاع در ماه‌های منتهی به پایان سال؛ هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت معوقات حقوقی کارگران صورت نگرفته است. برپایه این گزارش ۲۸۰ کارگر قراردادی مجموعه شهرداری امیدیه به بهانه «کمبود منابع مالی» بیش از ۴ ماه است حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.