حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری مریوان و آذربایجان غربی

به گزار منتشره، کارگران شهرداری مریوان و آذربایجان غربی از عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود خبر دادند.

کارگران شهرداری مریوان که هنوز همه مطالبات مزدی آنها پرداخت نشده با توجه به اوضاع قرمز کرونا در استان کردستان می‌گویند: مسئولین شهردای به بهانه نبود بودجه هیچ نظارتی بر اوضاع ندارند و به فکر پرداخت مطالبات مزدی کارگران نیستند.  در عین حال، کارگران شهرداری‌ آذربایجان غربی نیز با انتقاد از اوضاع نامناسب معیشتی خود می‌گویند: علاوه بر دیرکرد در پرداخت دستمزدها، حق بیمه‌ها نیز با تاخیر پرداخت می‌شود و معمولاً کارگران شهرداری‌برای استفاده از دفترچه‌های بیمه خود با مشکل مواجه اند.