حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری مریوان

روز سه شنبه 26 آذرماه، شماری از کارگران شهرداری مریوان از عدم پرداخت 7 ماه دستمزد معوقه خود خبر دادند.

کارگران شهرداری مریوان در این خصوص می گویند، از اردیبهشت ماه سالجاری به بعد هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. آنها افزودند ، ماه های فروردین و اردیبهشت هم فقط دستمزد خالص را پرداخت کردند و کلیه سنوات و حق اولاد و  همچنین مزایای مزدی آنان را تاکنون پرداخت نکرده اند.  این کارگران می گویند، مقامات شهرداری در مقابل خواست پرداخت دستمزدها اعلام کرده است  حساب‌های شهرداری مریوان به خاطر بدهکاری به مردم بسته است و توان پرداخت دستمزد کارگران را ندارند.