حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران مخابرات راه دور شیراز

کارگران مخابرات راه دور شیراز از معوقات مزدی خود خبر دادند و  اعلام کردند که مطالبات هزار و ۳۰۰ کارگر مخابرات راه دور شیراز بدون احتساب خسارت تاخیر، حدود ۳۵ میلیارد تومان است.

کارگران مخابرات راه دور شیراز ضمن اشاره به تجمعات خود برای تحقق مطالباتشان اعلام کردند، به دنبال این تجمعات شماری از همکارانشان به دادگاه رژیم احضار شده و  پرونده‌های آنها هنوز در دادگاه شیراز مفتوح است. آنها می گویند، واگذاری مخابرات راه دور شیراز به بخش خصوصی در سال ۸۳ باعث شد که مشکلاتی برای این مجموعه ایجاد شود بطوریکه از آن زمان تاکنون دستمزد کارگران به صورت کامل پرداخت نشده است.