حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران معدن طبس و شهرداری مریوان

روز یکشنبه ۶ بهمن ماه، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس از معوقات مزدی و مشکلات ۶ هزار کارگر شاغل در معادن این شهر خبر داد. همچنین کارگران شهرداری مریوان دستکم ۴ ماه حقوق معوقه دارند.

برپایه گزارش منتشره،  کارگران شهرداری مریوان در این خصوص می گویند  در حال حاضر بدون احتساب دی و بهمن، چهار ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند،  آنها افزودند: علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها، اضافه کاری و عیدی کارگران طی سال های ۹۶ و ۹۷ پرداخت نشده است. همچنین بیش از 6 هزار نفر از کارگران وکارکنان معدن طبس از عدم پرداخت 6 ماه دستمزدهای معوقه خود خبر دادند.