حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران شاغل در دو واحد صنعتی تبریز

روز شنبه 17 اسفندماه،جمعی از کارگران شاغل در دو واحد صنعتی شهرستان تبریز از جمله مجتمع فولاد صائب و شرکت شایگان از تعویق چندین ماهه حقوق خود خبر دادند.

به گزارش منتشره، ۱۲۰ نفر از کارگران شرکت شایگان مهر آپادانا شعبه آذربایجان شرقی بخش یامچی به مدت ۶ ماه حق و حقوق خود را دریافت نکرده اند .همچنین کارگران در واحد صنعتی فولاد صائب از عدم پرداخت 4 ماه مطالبات کارگران خبر دادند و خواستار رسیدگی مسئولین به این مساله شده اند.