حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت کارانه پرستاران دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه

پرستاران دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه از عدم پرداخت  ۱۱ ماه کارانه و ۵ ماه اضافه‌کاری خود خبر دادند.

به گفته این پرستاران، علاوه بر این، نیروهای خدماتی و شرکتی این بیمارستان‌ها از آبان ماه حقوقی دریافت نکرده اند. به گفته آنها؛ باوجود اعتراضات مکرر و پیگیری‌های مستمر و وعده‌های دانشگاه در آستانه روز پرستار، تغییری در روند سیاست‌گذاری‌های مالی دانشگاه علوم پزشکی و تلاش برای پرداخت معوقات رخ نداده است.