حزب کمونیست ایران

عقب نشینی سازمان عمران در مقابل کارگران دهکده فرهنگی ـ تفریجی زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود بدنبال اعتراضات دامنه دار کارگران دهکده فرهنگی ـ تفریحی زاینده رود دست به عقب نشینی موقت زد و از حجمی کردن قرارداد کارگران کوتاه آمد.

به گفته کارگران این دهکده فرهنگی ـ تفریجی، در جلسه‌ای که با حضور مقامات شهرستان چادگان و مدیرعامل زاینده رود برگزار شد مقرر شد کارگران سازمان عمران زاینده‌رود فعلاً به‌صورت نیروهای حجمی نباشند و تا یکسال دیگر همانند سال‌های قبل به کار خود ادامه دهند. لازم به یادآوری است که کارگران این دهکده، بیش از بیست روز  در اعتراض به عدم عقد قراردادمستقیم، مقابل ورودی این مرکز گردشگری واقع درشهرستان چادگان دست به تجمع و اعتراض زده بودند.