حزب کمونیست ایران

غرق شدن دهها پناهجو در دریای مدیترانه

روز پنجشنبه 30 آبانماه،  به دنبال واژگونی قایق مهاجران در سواحل لیبی، 67 نفر کشته و 30 نفر از مهاجران توسط صیادان محلی نجات یافتند.

بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، از آغاز سال جاری تا ماه اوت 578 مهاجر در آب‌های مدیترانه جان خود را از دست داده اند. همچنین، طبق آمارهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در سال گذشته بیش از دو هزار مهاجر در دریای مدیترانه جان باخته اند. گفتنی است، درسال‌های اخیر اتباع برخی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا با هدف رهایی از خشونت‌ و بی ثباتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورشان، تلاش می‌کنند خود را به اروپا برسانند که بسیاری از آنها در این مسیر، جان خود را از دست می دهند.