حزب کمونیست ایران

غرق شدن صدها مهاجر در آبهای ساحلی لیبی

کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد طی گزارشی اعلام کرد، صبح روز جمعه 4 مردادماه، قایقی که حامل ۳۰۰ مهاجر بود در آب‌های دریای مدیترانه غرق شد.
برپایه این گزارش، تا کنون جسد 150 تن از مهاجران در سواحل لیبی پیدا شده است. تنها ۱۳۲تن از سرنشینان قایق زنده ماندند و توانستند خود را به سواحل لیبی برسانند و مابقی ناپدید شده اند. در سال‌های اخیر لیبی به یکی از مهمترین گذرگاه های انتقال مهاجران به اروپا تبدیل شده است. مقصد بیشتر مهاجران ایتالیا است. گفتنی است، تا کنون هزاران مهاجر و پناهجو در آب‌های دریای مدیترانه غرق شده‌اند.