حزب کمونیست ایران

فراخوان برای اقدام مشترک کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر

اتحادیه آزاد کارگران ایران طی انتشار فراخوانی از کلیه کارگران سراسر ایران خواست که روزهای دهم و یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری در گروه های تلگرامی کارگری و همکاران و یا هر یک از شبکه های اجتماعی به صورت گسترده، به اعلام کل خواست و مطالبات صنفی خویش بپردازند.

در بخشی از این فراخوان آمده است، شیوع بیماری کرونا شرایط ویژه ای را در جامعه پدید آورده است و روز جهانی کارگر در این شرایط ویژه فرارسیده است. روز جهانی کارگر روز اعلام خواست و مطالبات ما کارگران و نیز روز اعتراض به فقر و فلاکت و بی حقوقیِ تحمیل شده به ما کارگران است. امسال بخاطر شرایط مخاطره آمیز شیوع بیماری کرونا همزمان با تلاش برای تجمع و اعتصاب، تمامی کارگران در سراسر کشور را فرا میخوانیم تا در اقدامی مشترک و گسترده در فضای مجازی، ضمن اقدام به بزرگداشت روز جهانی کارگر، خواست و مطالبات صنفی خویش و در رأس آن “افزایش حداقل مزد به 9 میلیون تومان و  دستمزد توسط خود کارگران باید تعیین گردد” را اعلام نماییم.